Klub zdravia Banská Bystrica 2024

Pozývame vás na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

30. 01. 2024 o 17.00 hod. (utorok)
Ako starnúť pomalšie
Filip Soós

24. 02. 2024 o 15.00 hod. (sobota)
Nikdy sa nevzdávaj! alebo Ako som sa dvakrát uzdravila z rakoviny
Eliška Rezničenko

19. 03. 2024 o 17.00 hod. (utorok)
Ako zdravo schudnúť bez jojo efektu
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

09. 04. 2024 o 17.00 hod. (utorok)
Overené princípy zdravého chudnutia
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

30. 04. 2024 o 17.00 hod. (utorok)
Liečivé koreniny pre zdravé chudnutie
Mgr. Nicole Duranová

21. 05. 2024 o 17.00 hod. (utorok)
Sebapoznanie – cesta k porozumeniu iným
Mgr. Janka Šolcová, PhD.

Miesto: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica

Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová +421 949 371 200
Helena Behulová +421 944 161 511

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Obrázok od Rudy Anderson z Pixabay