Klub zdravia Banská Štiavnica 2023 (10,11)

Pozývame vás do klubu zdravia Banská Štiavnica:

10. 10. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Ako sa orientovať vo svete masmédií
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

07. 11. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
„A čo s tým?“
ThDr. Jozef Kučera, lektor* OZ Život a zdravie

28. 11. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Minerály pre zdravú pôdu a zdravé rastliny
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Centrum kultúry Banská Štiavnica, Kammerhofská 1 (pri Hoteli Grand)

Kontakt: Libor Knapek, halalik@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: Obrázok od congerdesign z Pixabay