Klub zdravia Banská Štiavnica 2023

Pozývame vás do klubu zdravia Banská Štiavnica:

07. 03. 2023 o 17.00 hod.
Priesady – prečo, ako, čo a kedy
Doc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

28. 03. 2023 o 17.00 hod.
Zdroje vápnika v potrave
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

18. 04. 2023 o 17.00 hod.
Dopamín
Mgr. Bohumil Kern, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Centrum kultúry Banská Štiavnica, Kammerhofská 1 (pri Hoteli Grand)

Kontakt: Libor Knapek, halalik@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: Obrázok od congerdesign z Pixabay