Klub zdravia Čadca 2023 (11,12)

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášky:

13. 11. 2023 o 17.00 hod. (pondelok)
Korenie ako liek
Ferdinand Janek, lektor* OZ Život a zdravie

12. 12. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Tri najdôležitejšie princípy pre zdravý život
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Dom kultúry Čadca, klubovňa č. 3 (prízemie za vrátnicou, vstup voľný)

Kontakt: danahorelicanova@seznam.cz; +420 603 740 226