Klub zdravia Čadca 2023

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášky:

18. 01. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Rastlinné náhrady mäsa – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

15. 02. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Pohni kostrou
Bc. Linda Lauterbachová, fyzioterapeutka

15. 03. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Nový štart v kocke
Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka a knižná ilustrátorka**, lektorka* OZ Život a zdravie

12. 04. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé zhadzovanie kíl
Doc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

Dom kultúry Čadca, klubovňa č. 3 (prízemie za vrátnicou, vstup voľný)

Kontakt: horelicanova@zivotazdravie.sk; +420 603 740 226

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

**Olga Pazerini sa narodila v Žiline. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výstavníctvo. Pracovala ako výtvarníčka v Dome kultúry v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako výtvarníčka v slobodnom povolaní. Venuje sa karikatúre, knižnej ilustrácii a propagačnej grafike. Pracuje tiež ako lektorka v organizácii Život a zdravie, kde aj za pomoci svojich karikatúr prednáša dospelým, ale aj žiakom na školách a škôlkach o zdravom životnom štýle. Je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave.
Ilustrovala tiež knihy, napr.: MUDr. I. Bukovský – Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan – Buď O.K. otec!; Petr Škrla – 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať – Kniha o slovenskej karikatúre“, ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie.