Klub zdravia Poprad 2023 (10-12)

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na klub zdravia Poprad:

28. 09. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Modré zóny 
Jozef Kopilec ml., lektor* OZ Život a zdravie

12. 10. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Ako sladiť zdravo – s cukrom i bez cukru
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

26. 10. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Úloha starých rodičov v rodine
PaedDr. Gabriela Kopilecová, lektorka* OZ Život a zdravie

09. 11. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Zdroje vápnika v strave
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

23. 11. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Parkinson, demencia – dá sa im vyhnúť?
MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD.

07. 12. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Keď si mozog potrebuje oddýchnuť
Liliana Kopilecová

21. 12. 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)
Skutočné posolstvo Vianoc
Milenko Vučetić

Kde: Fraňa Kráľa 21, Poprad Veľká (blízko cukrárne Domenico)
Vstup voľný
Kontakt: klubzdraviapp@gmail.com, +421 910 212 696

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: pexels.com