Klub zdravia Poprad 2023

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na klub zdravia Poprad:

26. 01. 2023 o 17.00 hod.
Život bez lepku – recepty a ochutnávka 
Mgr. Jana Kopilecová, lektorka* OZ Život a zdravie

09. 02. 2023 o 17.00 hod.
Spiritualita – klady a zápory pre zdravie
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

23. 02. 2023 o 17.00 hod.
Preperstvo – ako sa vybaviť v prípade nebezpečenstva
Jozef Kopilec st., lektor* OZ Život a zdravie

09. 03. 2023 o 17.00 hod.
Rastlinné náhrady mlieka – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

23. 03. 2023 o 17.00 hod.
D vitamín – vitamín slnka
PaedDr. Gabriela Kopilecová, lektorka* OZ Život a zdravie

20. 04. 2023 o 17.00 hod.
Emma, žena budúcnosti – vplyv pracovného prostredia na človeka
Mgr. Jana Kopilecová, lektorka* OZ Život a zdravie

04. 05. 2023 o 17.00 hod.
Máj, lásky čas
Milenko Vučetić

Kde: Fraňa Kráľa 21, Poprad Veľká (blízko cukrárne Domenico)
Vstup voľný
Kontakt: klubzdraviapp@gmail.com, +421 910 212 696

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: Obrázok od Jill Wellington z Pixabay