Klub zdravia Zlaté Moravce 2023 (10-12)

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na 19. ročník cyklu prednášok a besied:

11. 10. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Ako si pripraviť pôdu pre zdravú sezónu
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

25. 10. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Test, merania
(celkový a viscerálny tuk, svaly, sila stisku ruky, test zdravých návykov…)
lektori* OZ Život a zdravie

08. 11. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Dá sa to ešte opraviť?
Peter Studený, lektor* OZ Život a zdravie

22. 11. 2023 o 17.00 hod. (streda)
„Éčka“ – v tom je tá „léčka“?
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

06. 12. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Nespím a…
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: +421 915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).