Klub zdravia Zlaté Moravce znova v činnosti

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 17. ročníka cyklu prednášok a besied:

30. 03. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Pozitívne povahové profily
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

13. 04. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Pyramída zdravia pre rastliny
Čo všetko potrebuje rastlina, aby bola prirodzene zdravá a odolávala chorobám a škodcom a ako môžeme využiť tieto mechanizmy pri pestovaní zdravého ovocia a zeleniny.
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD.,
lektor* OZ Život a zdravie

27. 04. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Sila myšlienok
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

11. 05. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé stravovanie, aj keď máme hlbšie do vrecka
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: +421 915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).