ŽIŤ NAPLNO

Autor: MUDr. Julian Melgosa
Kniha o dospievaní
192 strán, 17 x 24 cm, viazaná

Dospievanie – to je mimoriadna životná kapitola, ale aj mimoriadna príležitosť… začať žiť naplno. Vynikajúca kniha o dospievaní, v ktorej si mladý človek nájde odpovede na otázky a odporúčania týkajúce sa oblastí, ktoré sú pre neho kľúčové: zmeny v telesnom, duševnom a duchovnom vývine, štúdium a budúcnosť, vzťahy v rodine, medzi kamarámi, k opačnému pohlaviu. Ďalšie kapitoly sa venujú
prevencii drogovej závislosti, sexuálnym otázkam, orientácii v hodnotovom systéme a etike vôbec, ale aj viere a spiritualite. Kniha obohatí nielen dospievajúcich, ale aj ich rodičov.

Orientačná cena: 3.- €