Klub zdravia Bratislava Petržalka 2023 (10, 11)

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášky, besedy a stretnutia klubu zdravia Bratislava Petržalka:

19. 10. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Program zdravého chudnutia
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

23. 11. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Olejnaté semená a ich význam pre zdravie
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

Miesto: Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka, (v zasadačke na prízemí)
MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)
Kontakt: +421 948 526 722

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).