Klub zdravia Poprad 2024

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na klub zdravia Poprad:

22. 02. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Strukoviny – nenápadné bohatstvo 
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

14. 03. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Pomóc, mám doma pubertiaka!
PaedDr. Gabriela Kopilecová, školská pedagogička a psychologička

11. 04. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Výživa z pohľadu teórie evolúcie vs. teórie stvorenia
Roman Uhrin, vedúci EPIcentra zdraví EDEN (ČR)

25. 04. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Netradičná bio starostlivosť o záhradku
Jozef Kopilec st., lektor* OZ Život a zdravie

09. 05. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Ako sa orientovať v spleti informácií o výžive a zdraví
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

23. 05. 2024 o 17.00 hod. (štvrtok)
Prvá zmienka o jedálničku našich predkov
Milenko Vučetić

Kde: Fraňa Kráľa 21, Poprad Veľká (blízko cukrárne Domenico)
Vstup voľný
Kontakt: klubzdraviapp@gmail.com, +421 910 212 696

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: pexels.com