Klub zdravia Banská Bystrica 2022

Pozývame vás na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

17. 10. 2022 o 17.00 hod. (pondelok)
Tajomstvo imunity našich predkov
Ing. Vladimír Niederland (autor knihy Tajomstvo jedál našich starých mám)

08. 11. 2022 o 17.00 hod. (utorok)
Superpotraviny
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

29. 11. 2022 o 17.00 hod. (utorok)
DETOXikúra tela – aj duše!
MUDr. Igor Bukovský, PhD.

  • prednáška s besedou
  • predaj kníh za špeciálne ceny
  • autogramiáda

Miesto: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica

Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).