Klub zdravia Banská Bystrica 2023

Pozývame vás na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

31. 01. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Rastlinné náhrady mäsa – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie

21. 02. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Ako nájsť pokoj vo svete nepokoja
Filip Soós

14. 03. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Klíčenie semien
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

12. 04. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Ochorenia dýchacieho systému
doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.

02. 05. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Toxikológia duše
Mgr. Bohumil Kern, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica

Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová +421 949 371 200
Helena Behulová +421 944 161 511

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Ilustrácia: Obrázok od Jill Wellington z Pixabay