Klub zdravia Banská Štiavnica 2022

Pozývame vás do klubu zdravia Banská Štiavnica:

27. 09. 2022 o 17.00 hod.
Kilečká dole a to natrvalo
Doc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

18. 10. 2022 o 17.00 hod.
Rastlinné náhrady mäsa – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Centrum kultúry Banská Štiavnica (pri Hoteli Grand)

Kontakt: Libor Knapek, halalik@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).