Význam slnečného žiarenia a vitamínu D a iné prednášky

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášku

09. 10. 2023 o 17.00 hod. (pondelok)
Význam slnečného žiarenia a vitamínu D

a cyklus prednášok o zdraví v širšom slova zmysle:

10. 10. 2023 o 18.00 hod. (utorok) 
Médiá a duševné zdravie

11. 10. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Boj Hollywoodu o ľudskú myseľ

12. 10. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Médiá, strach a sloboda svedomia

13. 10. 2023 o 18.00 hod. (piatok)
Média a ich vplyv na demokratické princípy

Prednáša Max Suekert (USA)
Max je medzinárodný rečník pôvodom z USA žijúci v Taliansku. Záleží mu na stave dnešnej spoločnosti, obzvlášť v kontexte vplyvu médií na deti a mladých ľudí, a to predovšetkým z pohľadu rodiča. Výskum, ktorý v tejto oblasti zrealizoval, ho inšpiruje k tomu, aby sa o tieto témy podelil vždy, keď má príležitosť a aby pomohol ostatným žiť zmysluplnejší a plnohodnotný život.

Dom kultúry Čadca, klubovňa č. 3 (prízemie za vrátnicou, vstup voľný)

Kontakt: danahorelicanova@seznam.cz; +420 603 740 226