Klub zdravia Kežmarok 2023 (10-12)

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na klub zdravia Kežmarok:

09. 10. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Spiritualita – klady a zápory pre zdravie
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

23. 10. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Mikrobióm – náš indikátor zdravia (dokument)
Blanka Fuchsová, lektorka * OZ Život a zdravie

06. 11. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Zdroje vápnika v potrave
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

20. 11. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Vláknina – ozdravná „kefa“ našich čriev
Blanka Fuchsová, lektorka * OZ Život a zdravie

04. 12. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Pobyt ako v raji?
RNDr. Ľuboslav Galuščák

18. 12. 2023 o 16.00 hod. (pondelok)
Skutočné posolstvo Vianoc
Milenko Vučetić

Kde: Miesto: Hradné námestie 24 – prízemie, Kežmarok
Vstup voľný
Kontakt: +421 904 395 892

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).