Klub zdravia Trnava 2023 (10-12)

Občianske združenie Život a zdravie
vás pozýva na prednášky, besedy a stretnutia klubu zdravia Trnava:

18. 10. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Ako sa nestať väzňom iných
Mgr. Karol Badinský

15. 11. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Nebojte sa experimentovať!
Mgr. Karol Badinský

22. 11. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Chlorofyl – zázrak života
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

29. 11. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Bunka – základný stavebný kameň nášho tela
Vladimír Nečas

30. 11. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Diagnostika ciev

06. 12. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Kuchársky minikurz
Ľubica Gőndorová a Dana Holbíková

13. 12. 2023 o 18.00 hod. (streda)
Ako sladiť zdravo – s cukrom i bez cukru
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Komunitné centrum, Kapitulská 23, Trnava
Kontakt: +421 903 254 816

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).