Klub zdravia Trebišov 2022

Mesto Trebišov a Občianske združenie Život a zdravie vás pozývajú na prednášky o zdravom životnom štýle:

25. 10. 2022 o 17.00 hod. (utorok)
Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili
Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka** a knižná ilustrátorka, lektorka* OZ Život a zdravie

15. 11. 2022 o 17.00 hod. (utorok)
Demencia
MUDr. Božena Dinisová

05. 12. 2022 o 17.00 hod. (pondelok)
Rastlinné náhrady mäsa – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Trebišov (galéria)
Kontakt: +421 903 645 827; +421 911 428 790

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

**Olga Pazerini sa narodila v Žiline. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výstavníctvo. Pracovala ako výtvarníčka v Dome kultúry v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako výtvarníčka v slobodnom povolaní. Venuje sa karikatúre, knižnej ilustrácii a propagačnej grafike. Pracuje tiež ako lektorka v organizácii Život a zdravie, kde aj za pomoci svojich karikatúr prednáša dospelým, ale aj žiakom na školách a škôlkach o zdravom životnom štýle. Je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave.
Ilustrovala tiež knihy, napr.: MUDr. I. Bukovský – Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan – Buď O.K. otec!; Petr Škrla – 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať – Kniha o slovenskej karikatúre“, ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie.