Klub zdravia Trebišov 2023 (10-12)

Mesto Trebišov a Občianske združenie Život a zdravie vás pozývajú na prednášky o zdravom životnom štýle:

18. 10. 2023 o 17.00 hod. (streda)
„Éčka“ v tom je tá „léčka“?
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie 

22. 11. 2023 o 17.00 hod. (streda)
„Nespím a…“
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

13. 12. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Rozdiel medzi mužom a ženou
MUDr. Božena Dinisová

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Trebišov (galéria)
Kontakt: +421 903 645 827; +421 911 428 790

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).