Klub zdravia Trebišov 2023

Mesto Trebišov a Občianske združenie Život a zdravie vás pozývajú na prednášky o zdravom životnom štýle:

22. 02. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Štyria jazdci vzťahovej apokalypsy
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

14. 03. 203 o 17.00 hod. (utorok)
Spoluzávislosť – čo to je a čo spôsobuje
Mgr. Slavomír Smolko, lektor* OZ Život a zdravie

04. 04. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Spiritualita – klady a zápory pre zdravie
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

25. 04. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Pohybová aktivita
MUDr. Božena Dinisová

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Trebišov (galéria)
Kontakt: +421 903 645 827; +421 911 428 790

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

Ilustrácia: obrázok od Thomas Breher z Pixabay