Klub zdravia Zlaté Moravce 2022

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na 18. ročník cyklu prednášok a besied:

28. 09. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Rastlinné náhrady mäsa – prečo a ako si vybrať
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

12. 10. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Ako dosiahnuť trvalé zmeny
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

02. 11. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Tajomstvo šťastného života
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

09. 11. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Ako minimalizovať odpad
Michal Kutlík, predseda OZ Pestrec, www.ozpestrec.sk

23. 11. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Prečo a ako si pripraviť zdravé raňajky
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

07. 12. 2022 o 17.00 hod. (streda)
Spiritualita – klady a zápory pre zdravie
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: +421 915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).