Klub zdravia Zlaté Moravce 2023

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 18. ročníka cyklu prednášok a besied:

01. 02. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Je tofu zdravá potravina aj v roku 2023?
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

15. 02. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Priesady – prečo, ako, čo a kedy
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

01. 03. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Päť jazykov lásky
Mgr. Michaela Studená, lektorka* OZ Život a zdravie

15. 03. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Je rastlinná strava skutočne ekologická?
Michal Kutlík, predseda OZ Pestrec, www.ozpestrec.sk

29. 03. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Štyria jazdci vzťahovej apokalypsy
Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

12. 04. 2023 o 17.00 hod. (streda)
Príprava na zber liečivých rastlín
Ing. Július Haringa

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: +421 915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).